Houserules

1.  Have fun!

2.  Respect each other.  We all come from different parts of the world and have different    backgroounds, experiences, beliefs and ideas about various issues and we respect that.

3. You are responsible for yours own child.

4We are all responsible for the safety of all children and grown-ups present in the room/building.  So, don't do (or let anyone else do) anything that could spoil the fun/put anyone in danger.

5. Keep the safety gate closed at all times.

6. Have respect for all the stuff in the room: chairs, tables, radiators, toys etc.  At the end of the session everything should be back where it belongs, and in a good shape.

7. BEAR IN MIND THAT WE SHARE SOME FRUITS AT 10:30AM.   OTHER THAN THAT, ALWAYS      ASK A PARENT/CARER BEFORE OFFERING ANY FOOD TO/DRINK TO ANY CHILD.
8. Try to arrive before 10AM. In case you arrive later, you are responsible for preparing fruits for your own child and getting a drink for  yourself.

9. Please have your card ready and give it to the host/session leader after entering. If you do not have a  strippencard (with you) then you  would have to pay 3,00euro.

10. Feel free to help. If you see that someone needs help with preparing the fruits, crafts materials or  cleaning up the toys.  Feel free, more hands makes the work easier!


huisregels: 

1.  Heb plezier!

2. Toon respect voor de anderen. Iedereen komt uit verschillende wereldstreken en heeft een verschillende achtergrond, ervaringen, geloof en ideeën. Probeer daarvoor begrip te hebben.

3. Iedere ouder/verzorger is verantwoordelijk voor z'n eigen kind.

4Wij zijn allemaal verantwoordelijk voor de veiligheid van alle in de zaal/gebouw aanwezige kinderen en volwassenen. Handel verantwoord, zodat je of niemand in gevaar brengt.

5. Houd het veiligheidshekje altijd dicht.

6. Behandel alle spullen (tafels, stoelen, radiatoren, speelgoed enz) met respect. Na afloop moet alles terug op z'n plek en in goede staat zijn.
7. OM 10:30 DELEN WE EEN FRUIT TUSSENDOORTJE. VRAAG HET AAN DE OUDER/VERZORGER VOORDAT JE ETEN/DRINKEN AANBIEDT AAN EEN ander kind.

8. Probeer voor 10uur te komen. Als je na 10:00uur aankomt, ben je zelf verantwoordelijk voor het bereiden van fruit voor je kind, en het halen van je drankje

9. Na aankomst, graag de strippenkaart aan de leidster laten zien. Als je die niet (bij je) hebt, ben je  2,50euro verschuldigd.

10. Voel je vrij om te helpen. Je kan altijd helpen met fruit snijden, knutselmaterialen of het opruimen van speelgoed:
help gerust, vele handen maken licht werk!